Cây hoa sam hay còn có tên gọi khác là hoa mười giờ sam thuộc giống cỏ dại được trồng phổ biến chính sự đơn giản cách chăm